Toán Lớp 8: cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy theo thứ tự các điểm D và E sao cho AD=AE a. CM rằng BDEC là hình thang cân b.

Question

Toán Lớp 8: cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy theo thứ tự các điểm D và E sao cho AD=AE
a. CM rằng BDEC là hình thang cân
b. Tính các góc của hình thang cân, biết rằng: góc A=50 độ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 1 tháng 2022-12-22T08:01:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-tren-cac-canh-ben-ab-ac-lay-theo-thu-tu-cac-diem-d-va-e-sa

 2. ~ ( Chúc bạn học tốt ^^  ) ~
  a)
  +) Xét Δ ABC cân tại A ( gt ) có:
  ∠B = ∠C = ( 180$^{o}$ – ∠A ) : 2
  +) Xét Δ ADE có: AD = AE ( gt )
  => Δ ADE cân tại A ( đn )
  => ∠ADE = ∠AED = ( 180$^{o}$ – ∠A ) : 2
  +) Ta có: 
  ∠B = ( 180$^{o}$ – ∠A ) : 2 ( cmt )            |
  ∠ADE = ( 180$^{o}$ – ∠A ) : 2 ( cmt )       |
  => ∠B = ∠ADE                            |                      
  Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị   |
  => DE // BC
  +) Xét tứ giác BDEC có:
  DE // BC ( cmt )
  => Tứ giác BDEC là hình thang ( đn )                   |
  Mà ∠B = ∠C ( 2 góc đáy của Δ ABC cân tại A )     |
  => Tứ giác BDEC là hình thang cân ( dhnb )
  b)
  +) Ta có: 
  ∠B = ∠C = ( 180$^{o}$ – ∠A ) : 2
                 = ( 180$^{o}$ – 50$^{o}$ ) : 2
                 = 65$^{o}$                                                                             
  +) Ta có: BDEC là hình thang cân ( câu a )
  => ∠BDE = ∠CED = 180$^{o}$ – ∠B = 180 – 65$^{o}$ = 115$^{o}$ 
            
   

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-tren-cac-canh-ben-ab-ac-lay-theo-thu-tu-cac-diem-d-va-e-sa

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )