Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy theo thứ tự các điểm D và E sao cho AD=AE a. CM rằng BDEC là hình thang cân b.

Question

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy theo thứ tự các điểm D và E sao cho AD=AE
a. CM rằng BDEC là hình thang cân
b. Tính các góc của hình thang cân đó, biết rằng góc A=50 độ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 1 tháng 2022-12-22T02:02:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)
  \text{Ta có : AD = AD (gt) => ΔADE cân tại A}
  \text{ΔADE cân tại A} => \hat{AED} = (180^0 – \hat{A})/2
  \text{ΔABC cân tại A} => \hat{ACB} = (180^0 – \hat{A})/2
  => \hat{AED} = \hat{ACB} . \text{Mà hai góc này ở vị trí đồng vị}
  => \text{DE // BC nên tứ giác BDEC là hình thang}
  \text{Có :} \hat{ABC} = \hat{ACB} \text{(gt)}
  => \text{BDEC là hình thang cân}
  b)
  \text{ΔABC cân tại A :} => \hat{ABC} = \hat{ACB} = (180^0 – \hat{A})/2 = (180^0 – 50^0)/2 = 65^0
  \text{hay \hat{DBC} = \hat{ECB} = 65^0
  \text{Ta có :} \hat{DBC} + \hat{BDE} = 180^0 \text{(trong cùng phía)}
                 => 65^0 + \hat{BDE} = 180^0
                 =>              \hat{BDE} = 115^0
  \text{Theo tính chất hình thang cân =>} \hat{CED} = \hat{BDE} = 115^0
   
      

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-tren-cac-canh-ben-ab-ac-lay-theo-thu-tu-cac-diem-d-va-e-sa

 2. [Hình ảnh]
   

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-tren-cac-canh-ben-ab-ac-lay-theo-thu-tu-cac-diem-d-va-e-sa

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )