Toán Lớp 8: Cho số tự nhiên a,b.Biết a chia 5 dư 3,b chia 5 dư 4.Tìm số dư của a.b chia 5 mn nhanh ạ

Question

Toán Lớp 8: Cho số tự nhiên a,b.Biết a chia 5 dư 3,b chia 5 dư 4.Tìm số dư của a.b chia 5 mn nhanh ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 5 ngày 2022-06-17T11:31:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Do a÷5 dư 3
  ⇒ a=5k+3 (k ∈ N)
   b÷5 dư 4
  ⇒ b=5q+4 (q ∈ N)
  ⇒ a×b= (5k+3)×(5q+4)
  ⇔ a×b= 25kq + 20k + 15q + 12
  ⇔ a×b= 25kq + 20k + 15q + 10 + 2
  ⇔ a×b= 5( 5kq + 4k + 3q + 2) + 2
  mà 5 luôn chia hết cho 5
  ⇒ 5( 5kq + 4k + 3q + 2) chia hết cho 5
  ⇒ a×b chia 5 dư 2

 2. Giải đáp:
   2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đặt a= 5a+3
         b= 5b+4
  => ab=(5a+3)(5b+4)
  = 25ab+15a+15b+12
  = 25ab + 15a+15b+10+2
  = 5(5ab+3a+5b+2)+2 chia 5 dư 2 
  vậy a.b chia 5 dư 2
  cho CTLHN

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )