Toán Lớp 8: Cho hình thoi ABCD có góc B =60° kẻ AE vuông góc với BC , AF vuông góc với CD a. CM AE = AF b. Tam giác AEF Đều c. Bt BD=16cm . Tí

Question

Toán Lớp 8: Cho hình thoi ABCD có góc B =60° kẻ AE vuông góc với BC , AF vuông góc với CD
a. CM AE = AF
b. Tam giác AEF Đều
c. Bt BD=16cm . Tính chu vi của tam giác AEF
* ĐẦY ĐỦ HỘ EM , TRÊN MẠNG K ĐẦY ĐỦ ĐÂU Ạ ĐÙNG SAO CHÉP *, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 7 ngày 2022-06-24T06:20:05+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a xét tam giác vuông AEB và tam giác vuông AFD
  có ^AEB = ^AFD (= 90 độ) ^B = ^D ( tính chất hình thoi ) AB= AD (gt)
  vậy tam giác AEB = tam giác AFD ( cạnh huyền góc nhọn )
  => AE = AF ( hai cạnh tương ứng )
  b. ta có AE= AF => tam giác AEF cân tại A
       ta có tam giác AEB= tam giác AFD => ^BAE= ^DAF ( hai góc tương ứng)
        tam giác ABE có ^B + ^BAE = 90 độ
  => ^BAE = 90- ^B = 90-60 = 30 độ
  vậy ^DAF= ^BAE= 30 độ ta có ^B+ ^BAD= 180 độ (hai góc trong cùng phía bù nhau )
  => ^BAD= 180- ^B = 180-60 = 120 độ
  ta có ^BAD= ^BAE+ ^DAF + ^EAF =120 độ
  => ^EAF= ^BAD- (^BAE+ ^DAF) = 120- 60 = 60 độ
  Tam giác cân AEF có ^EAF= 60 độ nên là tam giác đều
  c. Xét tam giác BCD
  E là trung điểm BC
  F là trung điểm CD
  suy ra EF là đường trung bình của tam giác BCD
  suy ra EF =1/2 BD=16/2=8(cm)
  Vì tam giác AEF đều  suy ra chu vi tam giác AEF:8.3=24(cm)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )