Toán Lớp 8: Cho hình thoi abcd có góc a bằng 60 độ.Trên cạnh DA và DC lấy các điểm E và F sao cho DE = CF. CM tam giác BEF là tam giác đều

Question

Toán Lớp 8: Cho hình thoi abcd có góc a bằng 60 độ.Trên cạnh DA và DC lấy các điểm E và F sao cho DE = CF. CM tam giác BEF là tam giác đều, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 2 tuần 2022-06-07T02:57:04+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  ta có:
  $\widehat{AB=AD (GT)}$ 
  nên tam giác ABD cân tại A mà $\widehat{A}$=$60^0$
  $\Rightarrow$tam giác ABD đều suy ra $\widehat{ABD}$=$\widehat{BDA}$=$60^0$ và $\widehat{BD=AB}$
  $\Rightarrow$ $\widehat{BD=BC=CD}$
  $\Rightarrow$tam giác CBD đều $\widehat{BDC}$=$60^0$
  tam giác BAE và tam giác BDF có AB=BD (cmt) $\widehat{A}$=$\widehat{BDC}$
  AE=DF vậy tam giác BAE đồng dạng với tam giác BDF
  $\Rightarrow$$\widehat{BE=BF}$, $\widehat{ABE}$=$\widehat{DBN}$
  $\Rightarrow$ tam giác BEF cân tại B
  ta có:
  $\widehat{EBD}$+$\widehat{ABE}$=$\widehat{ABD}$=$60^0$
  $\Rightarrow$ $\widehat{EBD}$+$\widehat{DBF}$=$\widehat{EBF}$=$60^0$
  tam giác cân BEF tại B có $\widehat{EBF}$=$60^0$ nên là tam giác đều
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )