Toán Lớp 8: Cho hình thoi ABCD có góc A = 60 độ.Trên cạnh DA và DC lấy các điểm E và F sao cho DE = CF. Chứng minh tam giác BEF là tam giác đều

Question

Toán Lớp 8: Cho hình thoi ABCD có góc A = 60 độ.Trên cạnh DA và DC lấy các điểm E và F sao cho DE = CF. Chứng minh tam giác BEF là tam giác đều, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 1 tuần 2022-04-13T14:50:16+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. ~ gửi bạn ~
  Vì ABCD là hình thoi
  ⇒AB=AD=BC=CD, hat(A)=hat(C)=60^0
  ΔABD có: AB = AD và hat(BAD) = 60^0
  ⇒ ΔBAD đều
  ⇒ hat(ADB) = 60^0
    BD=AB=BC
  Xét ΔEDB và ΔFCB có:
  ED = FC
  hat(EDB) = hat(FCB) (=60^0)
  DB = CB
  =>  ΔEDB = ΔFCB (c – g – c)
  ⇒ EB=FB (2 cạnh tương ứng )
  hat(EBD) = hat(FBC) (2 góc tương ứng )
  ABCD là hình thoi => $AD//BC$
  => hat(DBC) = 60^0
  => hat(CBF) + hat(FBD) = 90^0
  => hat(EBD) + hat(FBD) = 90^0
  => hat(EBF) = 60^0
  ΔBEF,có EB=FB,hat(EBF) = 60^0
  => ΔBEF đều

  toan-lop-8-cho-hinh-thoi-abcd-co-goc-a-60-do-tren-canh-da-va-dc-lay-cac-diem-e-va-f-sao-cho-de-c

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )