Toán Lớp 8: Cho hình thang có dien tich 76cm³ duong cao bang 8cm, mot cạnh day bang 10cm. Canh day con lai Làm biếng ghi dấu quá sr mn đáp án đc

Question

Toán Lớp 8: Cho hình thang có dien tich 76cm³ duong cao bang 8cm, mot cạnh day bang 10cm. Canh day con lai
Làm biếng ghi dấu quá sr mn đáp án đc r ko cần giải thích, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 16 phút 2022-06-16T22:36:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{ @HV }$

  Gọi cạnh đáy cần tìm là a (a \in N * )

  Ta có: \frac{8. (10 + a)}{2} = 76 (công thức tính diện tích hình thang: đường cao nhân tổng hai đáy tất cả chia hai)

  ⇔ 4. (10 + a) = 76

  ⇔ 10 + a = 19

  ⇔ a = 9

  Vậy cạnh đáy còn lại của hình thang bằng 9cm

   

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Gọi cạnh đáy cần tìm là x (x∈N*)

   Ta có: (8.(10+x))/2=76

  => 4.(10+x)=76

  => 10+x=79

  => x=9

  Vậy cạnh đáy còn lại của hình thang bằng 9cm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )