Toán Lớp 8: cho hình thang ABCD. Đáy AB=40cm, CD=8cm, BC=50cm, AD=30cm. CMR: ABCD là hình thang vuông

Question

Toán Lớp 8: cho hình thang ABCD. Đáy AB=40cm, CD=8cm, BC=50cm, AD=30cm. CMR: ABCD là hình thang vuông, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 2 tháng 2022-11-24T01:13:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Từ A kẻ AG // BC cắt CD tại G
  Ta có: Hình thang ABCD (giả thiết)
  ⇒ AB // CD
  ⇒ AB // GC ( G ∈ CD)
  Xét tứ Δ ABCG, có:
  AB // GC (chứng minh trên)
  AG // BC (giả thiết)
  ⇒ Δ ABCG là hình bình hành
  ⇒ AB = GC = 40 cm
      AG = BC = 50 cm
  Ta có: DG = CD – GC ( G ∈ CD)
  ⇒       DG = 80 – 40
  ⇒       DG = 40(cm)
  Xét Δ AGD, có:
  AG^2=AD^2+DG^2
  =>50^2=30^2+40^2
  =>50^2=900+1600
  =>50^2=2500
  =>50^2=50^2
  ⇒ ΔAGD vuông tại D
  ⇒ Hình thang ABCD là hình thang vuông
   

 2. Sửa đề: cho hình thang ABCD. Đáy AB=40cm, CD=80cm, BC=50cm, AD=30cm. CMR: ABCD là hình thang vuông
  (Nếu không sửa thì số đo quá nhỏ không đủ để vẽ hình)Lưu
  Từ A kẻ AG // BC cắt CD tại G
  Ta có:
  ⇒ AB // CD
  ⇒ AB // GC 
  Xét tứ giác ABCG
  Có: AB // GC (C/m trên)
  AG // BC (gt)
  ⇒ Tứ giác ABCG là hình bình hành
  ⇒ AB = GC = 40 cm; AG = BC = 50 cm
  Ta có:
  DG = CD – GC
  Hay DG = 80 – 40
  ⇒       DG = 40cm
  Xét ΔAGD, có: $AG^2 = AD^2 + DG^2$
  $⇒ 50^2 = 30^2 + 40^2$
  $⇒ 50^2 = 2500$
  $⇒ 50^2 = 50^2$
  ⇒ ΔAGD vuông tại D
  Vậy hình thang ABCD là hình thang vuông

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )