Toán Lớp 8: cho hình thang ABCD có AB//CD biết A-D=30 độ, 2B=3C. Tính các góc của hình thang HELP ME CẦN GẤP

Question

Toán Lớp 8: cho hình thang ABCD có AB//CD biết A-D=30 độ, 2B=3C. Tính các góc của hình thang
HELP ME CẦN GẤP, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 1 tháng 2022-03-14T11:49:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  Ta có AB//CD

  =>A+D=180 độ; B+C=180 độ

  mà A-D=30 độ

  =>A=(180+30):2=105

  =>D=105-30=75

  ta có B+C=180 độ

  mà B=3C => B+C=3C+C=180 độ

  =>4C=180 độ =>C=180:4=45

  =>B=45 *3=135

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )