Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD), M là trung điểm của AD,N là trung điểm của BC. Gọi I, K theo thứ tự là giao điểm của MN với BD, AC. Cho b

Question

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD), M là trung điểm của AD,N là trung điểm của BC. Gọi
I, K theo thứ tự là giao điểm của MN với BD, AC. Cho biết AB = 6cm, CD = 14cm . Tính MN,
IK, KN. Mọi ng vẽ hình giúp em nhé. Em sẽ vote 5 sao và ctlhn ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 11 phút 2022-08-19T02:27:13+00:00 1 Answer 0 views 0

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD), M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC. Gọi I,K theo thứ tự là giao điểm của MN vs BD, AC. Cho bi

Question

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD), M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC. Gọi I,K theo thứ tự là giao điểm của MN vs BD, AC. Cho biết AB= 6cm, CD= 14cm. Tính các độ dài MI, IK, KN
Mn ưi giúp tui với :'(, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 2 tháng 2022-06-17T02:27:31+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  xét HT ABCD có: M là t/đ của AD(gt) , N là t/đ của BC(gt)
  => MN là đg trung bình của hthang ABCD=> MN//AB//CD và MN = 1/2 . (AB+CD)  (1)
  xét tam giác  ABD có: M là t/đ của AD(gt) , MI//AB (vì I thuộc MN , MN//AB) => I là t/đ của BD=>  MI là đg trung bình của tg ABD => MI=1/2.AB   => MI= 1/2.6=3(cm)   (vì AB=6 cm)
  Tương tự ta đc: KN là đg trung bình của tg ABC =>   KN  =  1/2. AB  = 1/2.6  =3 (cm)  (vì AB =6cm)
  Mặt khác : MN= MI +IK +KN  => MN=3 +IK +3 => MN= 6+ IK    (2)
  Từ (1),(2) => 6+ IK = 1/2. (AB+CD)   <=> 6+IK =1/2.(6+14)<=> 6+ IK= 10<=> IK =4  (cm)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )