Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có M và N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Biết AB=14cm, MN=12 cm. Độ dài canh CD là: A. 38 B. 28 C. 13c

Question

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có M và N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Biết AB=14cm, MN=12 cm. Độ dài canh CD là:
A. 38
B. 28
C. 13cm
D.10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 14 phút 2022-05-01T10:09:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. text{@dg}
  text{Ta có: M, N là trung điểm AD, BC}
  text{⇒MN là đường trung bình hình thang ABCD}
  ⇒MN=(AB+CD):2
  ⇒CD=MN.2-AB
  ⇒CD=12.2-14
  ⇒CD=24-14
  ⇒CD=10cm

  toan-lop-8-cho-hinh-thang-abcd-ab-cd-co-m-va-n-lan-luot-la-trung-diem-cua-ad-bc-biet-ab-14cm-mn

 2. Xét hình thang $ABCD$, ta có:
  $M$ là trung điểm $AD$ (gt)
  $N$ là trung điểm $MN$ (gt)
  => $MN$ là đường trung bình của hình thang $ABCD$
  => $MN =$ {AB + DC}/2
  => $CD =  2 . MN – AB$
  => $CD =  2 . 12 – 14$
  => $CD = 10$ (cm)
  Vậy $CD = 10$ cm
  -> Chọn $D$

  toan-lop-8-cho-hinh-thang-abcd-ab-cd-co-m-va-n-lan-luot-la-trung-diem-cua-ad-bc-biet-ab-14cm-mn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )