Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD(AB // CD) có AB = 5cm, CD = 7cm. Đường trung bình của hình thang ABCD là: A. 6cm B. 5cm

Question

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD(AB // CD) có AB = 5cm, CD = 7cm. Đường trung bình của hình
thang ABCD là:
A. 6cm B. 5cm C. 7cm D. 5,5cm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 23 phút 2022-06-11T22:04:02+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
     $A . 6$cm                             
    Giải thích:                        
    Do là đường trung bình của hình thang ABCD(AB//CD)
    ⇒MN={AB+CD}/2={5+7}/2=12/2=6 (cm)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )