Toán Lớp 8: cho hình bình hành MNPQ có NP = 2MN . gọi E, F thứ tự là trung điểm của NP và MQ . gọi G là giao điểm của MF với NE , H là giao điểm FQ

Question

Toán Lớp 8: cho hình bình hành MNPQ có NP = 2MN . gọi E, F thứ tự là trung điểm của NP và MQ . gọi G là giao điểm của MF với NE , H là giao điểm FQ với PE, K , là giao điểm của tia NE với tia PQ.
a, Chứng minh tứ giác NEQK là hình thang
b, tứ giác GFHE là hình gì ? Vì sao?
c, hình bình hành MNPQ có thêm điều kiện gì để GFHE là hình vuông ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 1 tuần 2022-06-11T22:46:04+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )