Toán Lớp 8: Cho hình bình hành ABCD. Trên các cạnh AB, CD lần lượt lấy E,F sao cho AE=CF. Chứng minh rằng: a) Tứ giác AECF là hình bình hành b) BF/

Question

Toán Lớp 8: Cho hình bình hành ABCD. Trên các cạnh AB, CD lần lượt lấy E,F sao cho AE=CF. Chứng minh rằng:
a) Tứ giác AECF là hình bình hành
b) BF//ED
c) Các đường thẳng AC;EF;BD đồng quy., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 4 ngày 2022-06-19T00:00:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)
  Vì tứ giác ABCD là hình bình hành (gt)
  => AB // CD, mà E  AB; F  DC
  => AE // CF
  Xét tứ giác AECF có: AE = CF (gt)
                                      AE // CF (cmt)
  => Tứ giác AECF là hình bình hành.
  b)
  Vì tứ giác ABCD là hình bình hành (gt)
  => AB // CD,
  AB = CD (*)
  mà E  AB; F  DC
  => EB // DF
  Ta có AE = CF
  mà AE + EB = AB (**)
        DF + FC = DC  (***)
  Từ (*)(**)(***) => EB = DF
   Xét tứ giác EBFD có: EB = DF (cmt)
                                      EB // DF (cmt)
  => Tứ giác EBDF là hình bình hành.
  => ED // BF
  c) Gọi O là trung điểm AC.
  Vì ABCD là hình bình hành. (gt)
  => 2 đường chéo AC, BD cắt nhau tại O (1)
  Vì AECF là hình bình hành (cm câu a)
  => 2 đường chéo AC, EF cắt nhau tại O (2)
  Từ (1)(2) à Các đường thẳng AC;EF;BD đồng quy.
   

 2. ~ gửi bạn ~
  a)
  Vì tứ giác ABCD là hình bình hành (gt)
  ⇒ AB $//$ CD, mà E ∈ AB; F ∈ DC
  ⇒ AE $//$ CF
  Xét tứ giác AECF có:  AE = CF (gt)
                                    AE $// $CF (cmt)
  ⇒ Tứ giác AECF là hình bình hành.
  ===============================
  b)
  Vì tứ giác ABCD là hình bình hành (gt)
  ⇒ AB $//$ CD
  AB = CD (*)
  mà E ∈ AB; F ∈ DC
  ⇒ EB $//$ DF
  Ta có AE = CF
  mà AE + EB = AB (**)
      DF + FC = DC  (***)
  (*)(**)(***) ⇒ EB = DF
   Xét tứ giác EBFD có: EB = DF (cmt)
                                      EB $//$ DF (cmt)
  ⇒ Tứ giác EBDF là hình bình hành.
  ⇒ ED $// $BF
  ===============================
  c)
  Gọi O là trung điểm AC.
  Vì ABCD là hình bình hành. (gt)
  ⇒ 2 đường chéo AC, BD cắt nhau tại O (1)
  Vì AECF là hình bình hành (cm câu a)
  ⇒ 2 đường chéo AC, EF cắt nhau tại O (2)
  (1)(2) ⇒ Các đường thẳng AC;EF;BD đồng quy.(tại trung điểm AC)
   

  toan-lop-8-cho-hinh-binh-hanh-abcd-tren-cac-canh-ab-cd-lan-luot-lay-e-f-sao-cho-ae-cf-chung-minh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )