Toán Lớp 8: cho hình bình hành abcd tâm o . Gọi H ,K là hình chiếu của A, C trên BD. Giả sử AK cắt BC ở M,CH cắt AD ở N Chứng minh rằng a)AHCK là h

Question

Toán Lớp 8: cho hình bình hành abcd tâm o . Gọi H ,K là hình chiếu của A, C trên BD. Giả sử AK cắt BC ở M,CH cắt AD ở N Chứng minh rằng a)AHCK là hình bình hành. b)M ,O, Nthẳng hàng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 6 tháng 2022-06-11T10:14:49+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Xét $\Delta AHB,\Delta CKD$ có:
  $\widehat{AHB}=\widehat{DKC}(=90^o)$
  $AB=CD$
  $\widehat{HBA}=\widehat{KDC}$ vì $AB//CD$
  $\to\Delta ABH=\Delta CDK$(cạnh huyền-góc nhọn)
  $\to AH=CK$
  Lại có $AH//CK(\perp BD)$
  $\to AHCK$ là hình bình hành
  b.Từ câu a $\to AK//CH\to AM//CN$
  Mà $AB//CD\to AN//CM$
  $\to ANCM$ là hình bình hành
  $\to AC\cap MN$ tại trung điểm mỗi đường
  Mà $O$ là tâm hình bình hành $ABCD\to O$ là trung điểm $AC$
  $\to O$ đồng thời là trung điểm $MN$
  $\to M, O, N$ thẳng hàng 

  toan-lop-8-cho-hinh-binh-hanh-abcd-tam-o-goi-h-k-la-hinh-chieu-cua-a-c-tren-bd-gia-su-ak-cat-bc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )