Toán Lớp 8: CHO hình bình hành ABCD . Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD. Đường thẳng qua O không song song với AD cắt AB tại M và CD tại

Question

Toán Lớp 8: CHO hình bình hành ABCD . Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD. Đường thẳng qua O không song song với AD cắt AB tại M và CD tại N.
a) chứng minh M đối xứng với N qua O
b) chứng minh rằng tứ giác AMCN là hình bình hành, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 2 tháng 2022-11-23T23:40:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Do ABCD là hình bình hành :
  =) AB // CD=) AM // CN
  Do AM // CN
  =) ˆMAO=NCO^ ( 2 góc so le trong )
  Do ABCD là hình bình hành:
  Mà O là giao điểm của 2 đường chéo
  =) AO=CO   ( tính chất hình bình hành )  =) O là trung điểm của AC
  Xét tam giác AOM và tam giác CON có :
  AOM^=CON^( đối đỉnh )
  AO=CO
  MAO^=NCO^(chứng minh trên)
  =) Tam giác AOM = Tam giác CON ( g-c-g )
  ⇒ OM = ON ( 2 cạnh t.ứng ) ⇒ M đối xứng với N qua O
  b) Ta có :
   OM=ON ( cmt )
  =) O là trung điểm của MN
  Xét tứ giác AMCN có :
  2 đường chéo AC và MN cắt nhau tại trung điểm O
  =) AMCN là hình bình hành

 2. Giải đáp:a)
  Do ABCD là hình thoi :
  =) AB // CD=) AM // CN
  Do AM // CN
  =) ˆMAO=NCO^ ( 2 góc so le trong )
  Do ABCD là hình thoi:
  Mà O là giao điểm của 2 đường chéo
  =) AO=CO   ( vì hình thoi có tất cả các tính chất hình bình hành )  =) O là trung điểm của AC
  Xét tam giác AOM và tam giác CON có :
  AOM^=CON^( đối đỉnh )
  AO=CO
  MAO^=NCO^(chứng minh trên)
  =) Tam giác AOM = Tam giác CON ( g-c-g )
  b) Do tam giác AOM = Tam giác CON ( chứng minh phần a)
  =) OM=ON (2 cạch tương ứng)
  =) O là trung điểm của MN
  Xét tứ giác AMCN có :
  2 đường chéo AC và MN cắt nhau tại trung điểm O
  =) AMCN là hình bình hành
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )