Toán Lớp 8: Cho hbh ABCD có chu vi=32cm AB-BC=4cm AB=?

Question

Toán Lớp 8: Cho hbh ABCD có chu vi=32cm AB-BC=4cm AB=?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 9 tháng 2022-03-21T12:22:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $AB = 10\ cm$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  $\quad 2(AB + BC) = 32$
  $\Leftrightarrow AB + BC = 16$
  $\Leftrightarrow AB = 16 – BC$
  Ta lại có:
  $\quad AB – BC = 4$
  $\Leftrightarrow 16 – BC – BC = 4$
  $\Leftrightarrow 16 – 2BC = 4$
  $\Leftrightarrow 2BC = 12$
  $\Leftrightarrow BC =6$
  $\Rightarrow AB = 16 – 6 = 10$
  Vậy $AB = 10\ cm$

 2. Giải đáp:
  AB =10cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l} P_{ABCD} = AB + BC + CD + AD = 32 \\\Leftrightarrow P_{ABCD} = 2AB + 2AD = 2(AB+BC) = 32 \\ \Leftrightarrow AB + BC = 16 \\\text{Mà}\ AB – BC = 4cm \\\Leftrightarrow AB = \dfrac{16+4}{2} = 10cm\\ \text{Vậy}\ AB =10cm   \end{array} $     

  toan-lop-8-cho-hbh-abcd-co-chu-vi-32cm-ab-bc-4cm-ab

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )