Toán Lớp 8: Cho đa thức A=5x²×(x-3)-(x-3)×(5x²+3)+3×(x+5) a) Chứng minh rằng biểu thức A không phụ thuộc vào giá trị của x b)Tìm x biết A=24x²

Question

Toán Lớp 8: Cho đa thức A=5x²×(x-3)-(x-3)×(5x²+3)+3×(x+5)
a) Chứng minh rằng biểu thức A không phụ thuộc vào giá trị của x
b)Tìm x biết A=24x², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 2 tuần 2022-06-17T12:12:42+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Lời giải chi tiết:
    toan-lop-8-cho-da-thuc-a-5-3-3-5-3-3-5-a-chung-minh-rang-bieu-thuc-a-khong-phu-thuoc-vao-gia-tri

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )