Toán Lớp 8: Cho C=(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^18+1) và D=2^32. Hãy so sánh C và D

Question

Toán Lớp 8: Cho C=(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^18+1) và D=2^32. Hãy so sánh C và D, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 2 tuần 2022-06-07T06:15:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $C<D$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  $C=(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^{16}+1)$
  $\to C=1\cdot (2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^{16}+1)$
  $\to C=(2-1)\cdot (2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^{16}+1)$
  $\to C= (2^2-1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^{16}+1)$
  $\to C= ((2^2)^2-1^2)(2^4+1)(2^8+1)(2^{16}+1)$
  $\to C= (2^4-1)(2^4+1)(2^8+1)(2^{16}+1)$
  $\to C= ((2^4)^2-1^2)(2^8+1)(2^{16}+1)$
  $\to C= (2^8-1)(2^8+1)(2^{16}+1)$
  $\to C=((2^8)^2-1)(2^{16}+1)$
  $\to C=(2^{16}-1)(2^{16}+1)$
  $\to C=(2^{16})^2-1^2$
  $\to C=2^{32}-1$
  $\to C<2^{32}$
  $\to C<D$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )