Toán Lớp 8: cho biểu thức p bằng x+2/x-2 +4x^2/ x^2 – 4 + 2-x/x+2 a tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P b tìm x dể p =3

Question

Toán Lớp 8: cho biểu thức p bằng x+2/x-2 +4x^2/ x^2 – 4 + 2-x/x+2
a tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P
b tìm x dể p =3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 2 tháng 2022-02-23T08:20:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a,
  ĐKXĐ:x \ne -2;2
  P=[x+2]/[x-2]+[4x^2]/[x^2 -4]+[2-x]/[x+2]
  =[(x+2)(x+2)+4x^2 -(x-2)(x-2)]/[(x-2)(x+2)]
  =[x^2 +4x+4+4x^2 -x^2 +4x-4]/[(x-2)(x+2)]
  =[4x^2 +8x]/[(x-2)(x+2)]
  =[4x(x+2)]/[(x-2)(x+2)]
  =[4x]/[x-2]
  b,
  P=3
  <=>[4x]/[x-2]=3
  <=>4x=3(x-2)
  <=>4x=3x-6
  <=>4x-3x=-6
  <=>x=-6
  Vậy P=3<=>x=-6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )