Toán Lớp 8: Cho biểu thức: P=2a*2/a*2- + a/a+1 – a/a-1 a) Tìm a để biểu thức P có nghĩa b) Rút gọn P c) Tìm giá trị nguyên của a để P có giá trị ng

Question

Toán Lớp 8: Cho biểu thức: P=2a*2/a*2- + a/a+1 – a/a-1
a) Tìm a để biểu thức P có nghĩa
b) Rút gọn P
c) Tìm giá trị nguyên của a để P có giá trị nguyên
Giúp với đang cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 2 tháng 2022-02-18T00:12:09+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  a)Dkxd:\left\{ \begin{array}{l}
  {a^2} – 1 \ne 0\\
  a + 1 \ne 0\\
  a – 1 \ne 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a \ne 1\\
  a \ne  – 1
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,a \ne 1;a \ne  – 1\\
  b)\\
  P = \dfrac{{2{a^2}}}{{{a^2} – 1}} + \dfrac{a}{{a + 1}} – \dfrac{a}{{a – 1}}\\
   = \dfrac{{2{a^2} + a\left( {a – 1} \right) – a\left( {a + 1} \right)}}{{\left( {a – 1} \right)\left( {a + 1} \right)}}\\
   = \dfrac{{2{a^2} + {a^2} – a – {a^2} – a}}{{\left( {a – 1} \right)\left( {a + 1} \right)}}\\
   = \dfrac{{2{a^2} – 2a}}{{\left( {a – 1} \right)\left( {a + 1} \right)}}\\
   = \dfrac{{2a\left( {a – 1} \right)}}{{\left( {a – 1} \right)\left( {a + 1} \right)}}\\
   = \dfrac{{2a}}{{a + 1}}\\
  c)P = \dfrac{{2a}}{{a + 1}} = \dfrac{{2a + 2 – 2}}{{a + 1}}\\
   = 2 – \dfrac{2}{{a + 1}}\\
  P \in Z\\
   \Leftrightarrow \dfrac{2}{{a + 1}} \in Z\\
   \Leftrightarrow \left( {a + 1} \right) \in \left\{ { – 2; – 1;1;2} \right\}\\
   \Leftrightarrow a \in \left\{ { – 3; – 2;0;1} \right\}\\
  Do:a \ne 1\\
   \Leftrightarrow a \in \left\{ { – 3; – 2;0} \right\}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )