Toán Lớp 8: Cho biểu thức P = (x + 1)3+ (x + 1)(6 – x2) – 12 : Tìm x để P nhận giá trị bằng 0 giúp mk vs ak

Question

Toán Lớp 8: Cho biểu thức P = (x + 1)3+ (x + 1)(6 – x2) – 12 : Tìm x để P nhận giá trị bằng 0
giúp mk vs ak, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 2 tháng 2022-02-17T05:51:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Để $P=0$
  $⇒(x+1)^3+(x+1)(6-x^2)=0$
  $⇒(x+1)(x^2+2x+1+6-x^2)=0$
  $⇒(x+1)(2x+7)=0$
  $⇒$ \(\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\2x+7=0\end{array} \right.\) 
  $⇒$ \(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=-\dfrac{7}{2} \end{array} \right.\) 
  Vậy $x=-1$ hoặc $x=-\dfrac{7}{2}$ thì $P=0$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )