Toán Lớp 8: Cho biểu thức A= $\frac{x+3}{x-3}$ a) Tìm x khi A=2 b) Tìm x nguyên để A nguyên

Question

Toán Lớp 8: Cho biểu thức A= $\frac{x+3}{x-3}$
a) Tìm x khi A=2
b) Tìm x nguyên để A nguyên, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 1 tháng 2022-03-19T16:35:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ĐKXĐ: 
  A được xác định <=> x-3 \ne 0 <=> x \ne = 3
  a) A = 2 <=> x+3 = 2(x-3)
  <=> x+3 = 2x – 6
  <=> 9 = x
  <=> x = 9 (T/m)
  Vậy x = 9 thì A = 2
  b) Do x ∈ Z => x+3; x – 3 ∈ Z
  A có giá trị nguyên
  <=> x + 3 vdots x – 3
  <=> x + 3 – (x-3) vdots x – 3
  <=> x + 3 – x + 3 vdots x-3
  <=> 6 vdots x-3
  <=> x – 3 ∈ Ư(6) = {-6;-3;-2;-1;1;2;3;6}
  <=> x ∈ {-3;0;1;2;4;5;6;9}
  Vậy x ∈ {-3;0;1;2;4;5;6;9} thì A nguyên
   

 2. $\\$
  ĐKXĐ : x\ne 3
  a,
  Khi A=2
  <=>(x+3)/(x-3)=2
  <=>x+3=2x-6
  <=>x-2x=-3-6
  <=>-x=-9
  <=>x=9 (T/m)
  Vậy x=9 khi A=2
  b,
  A=(x+3)/(x-3)
  =(x-3+6)/(x-3)
  =1+6/(x-3)
  Để A nguyên
  =>6\vdots x-3
  =>x-3\in Ư (6)={1;-1;2;-2;3;-3;6;-6}
  =>x\in {4; 2; 5; 1; 6; 0; 9;-3} (T/m)
  Vậy x\in {4; 2; 5; 1; 6;0;9;-3} để A nguyên
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )