Toán Lớp 8: Cho biết (x – 1)(x + 1) – (x+3)(x+2) = 3 thì x bằng: A. -2 B. -1 C. 1

Question

Toán Lớp 8: Cho biết (x – 1)(x + 1) – (x+3)(x+2) = 3 thì x bằng:
A. -2 B. -1 C. 1 D. 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 3 tuần 2022-06-04T17:47:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (x-1)(x+1)-(x+3)(x+2)=3
  =>x^2-1^2-x.x-x.2-3.x-3.2=3
  =>x^2-1-x^2-2x-3x-6=3
  =>x^2-x^2-2x-3x-1-6=3
  =>-5x-7=3
  =>-5x=3+7
  =>-5x=10
  =>x=-\frac{10}{5}
  =>x=-2
  <=>\text{Chọn A}

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết !
  to Tìm x:
  (x-1)(x+1)-(x+3)(x+2) = 3
  <=> (x^2-1^2)-(x^2+2x+3x+6) = 3
  <=> x^2-1-x^2-5x-6 = 3
  <=> (x^2-x^2)-5x+(-1-6) = 3
  <=> -5x-7 = 3
  <=> -5x = 10
  <=> x = -2
  Vậy S= {-2}
  => Chọn A
  Áp dụng: a^2-b^2 = (a-b)(a+b)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )