Toán Lớp 8: Cho △ABC vuông tại A (AB

Question

Toán Lớp 8: Cho △ABC vuông tại A (AB

in progress 0
Hạ Uyên 2 ngày 2022-12-21T03:53:31+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a. Ta có: M là trung điểm của BC

                A, D đối xứng qua M ⇒ M là trung điểm AD

  ⇒ ABDC là hình bình hành

   Mà AB ⊥ AC ⇒ ABDC là hình chữ nhật.

  b. Ta có A, I đối xứng qua BC, AI ∩ BC = H

  ⇒ AI ⊥ BC = H, H là trung điểm AI 

  Mà H là trung điểm AD ⇒ HM là đường trung bình ΔADI

  ⇒ HM // DI

  ⇒ DIBC là hình thang 

  Lại có A,I đối xứng BC 

  ⇒ ∠IBC =∠ABC=∠BCD

  ⇒ Tứ giác BCDI là hình thang cân.

  $#Zyy_mood$

  text[Nhóm: Try Your Best]

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )