Toán Lớp 8: Cho △ABC, điểm D thuộc cạnh AC sao cho AD=1/2DC. Gọi M là trung điểm của BC, I là giao điểm của BD và AM. CM: AI=IM Help meeeee ????

Question

Toán Lớp 8: Cho △ABC, điểm D thuộc cạnh AC sao cho AD=1/2DC. Gọi M là trung điểm của BC, I là giao điểm của BD và AM. CM: AI=IM
Help meeeee ????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 7 ngày 2022-06-17T02:02:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Gọi K là trung điểm của DC
  Suy ra: AD=DK=KC
  Xét ΔBDC có 
  M là trung điểm của BC
  K là trung điểm của DC
  Do đó: MK là đường trung bình của ΔBDC
  Suy ra: MK//BD và MK=BD2
  hay ID//MK
  Xét ΔAMK có 
  D là trung điểm của AK
  DI//MK
  Do đó: I là trung điểm của AM
  hay IA=IM

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )