Toán Lớp 8: Cho ΔABC có góc A =70 độ,M ∈ BC;vẽ D đối xứng với M qua AB, vẽ E đối xứng với M qua AC a) Chứng minh: AD=AE b)Tính góc DAE vẽ hình giù

Question

Toán Lớp 8: Cho ΔABC có góc A =70 độ,M ∈ BC;vẽ D đối xứng với M qua AB, vẽ E đối xứng với M qua AC
a) Chứng minh: AD=AE
b)Tính góc DAE
vẽ hình giùm mình với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 1 tuần 2022-06-16T20:53:59+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:còn hình lên mạng nốt nha
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Chứng minh AD=AE.
  Ta có: D đối xứng với M qua AB
  ⇒AB là đường trung trực của DM
  ⇒AD=AM (tính chất đường trung trực)
  E đối xứng với M qua AC
  ⇒AC là đường trung trực của ME
  ⇒AM=AE  (tính chất đường trung trực)
  ⇒AD=AE(=AM) (đpcm).
  b) Tính số đo ∠DAE.
  Gọi AB∩DM={H},AC∩ME={K}.
  Ta có: AD=AM(cmt)
  ⇒ΔADM cân tại A.
  Lại có: AH là đường cao của ΔADM
  ⇒AH cũng là đường phân giác của ΔADM. (tính chất tam giác cân)
  ⇒∠A1=∠A2.
  Ta có: AE=AM(cmt)
  ⇒ΔAEM cân tại A.
  Lại có: AK là đường cao của ΔAEM
  ⇒AK cũng là đường phân giác của ΔAEM. (tính chất tam giác cân)
  ⇒∠A3=∠A4.
  Lại có: ∠A2+A3=700
  ⇒∠DAE=∠A1+∠A2+∠A3+∠A4=2(∠A2+∠A3)=2.700=1400.
  Vậy 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )