Toán Lớp 8: Cho ΔABC có DE // BC. Biết DE = 3cm; BC = 9cm; AD = 2cm. Tính tỉ số diện tích của tam giác ABC và tam giác ADE?

Question

Toán Lớp 8: Cho ΔABC có DE // BC. Biết DE = 3cm; BC = 9cm; AD = 2cm. Tính tỉ số diện tích của tam giác ABC và tam giác ADE?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 1 tháng 2022-12-22T07:35:25+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. + Xét ΔABC có: DE // BC ( gt )
    ⇒ $\dfrac{AD}{AB}$ = $\dfrac{DE}{BC}$ ( Hệ quả của định lý Ta lét )
    hay: $\dfrac{2}{AB}$ = $\dfrac{3}{9}$ = $\dfrac{1}{2}$
            ⇒ AB = 4 ( cm )
  + Xét ΔABC có: DE // BC ( gt )
        ⇒  ΔABC ~ ΔADE ( Hệ quả của định lý Ta lét )
        ⇒ $\dfrac{SABC}{SADE}$ = $\dfrac{AD²}{AB²}$ = $\dfrac{2²}{4²}$ = $\dfrac{1}{4}$ 
      Vậy tỉ số diện tích của tam giác ABC và tam giác ADE là $\dfrac{1}{4}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )