Toán Lớp 8: cho A= $\frac{x-5}{x-4}$ tính giá trị của biểu thức A khi x= $\frac{1}{2}$

Question

Toán Lớp 8: cho A= $\frac{x-5}{x-4}$
tính giá trị của biểu thức A khi x= $\frac{1}{2}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 2 tuần 2022-06-11T18:18:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   $\text{-Thay x=}$ $\dfrac{1}{2}$ $\text{Vào A ta đc:}$

  $⇒ \dfrac{0,5-5}{0,5-4}= \dfrac{-4,5}{-3,5}= \dfrac{9}{7}$

  $\text{-Tại x=}$ $\dfrac{1}{2}=0,5$ $\text{giá trị của A=}$ $\dfrac{9}{7}$

   

 2. Answer

  Ta có: A = {x – 5}/{x – 4}

  Thay x = 1/2 vào A ta có:

  $\dfrac{\dfrac{1}{2} – 5}{\dfrac{1}{2} – 4}$

  = $\dfrac{\dfrac{-9}{2}}{\dfrac{-7}{2}}$

  = $\dfrac{9}{7}$

  Vậy A = 9/7 khi x = 1/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )