Toán Lớp 8: Cho a,b,c là các số nguyên thỏa mãn a+b+c = 2016 chứng tỏ rằng A= a2 + b2 + c2 là một số chẵn

Question

Toán Lớp 8: Cho a,b,c là các số nguyên thỏa mãn a+b+c = 2016
chứng tỏ rằng A= a2 + b2 + c2 là một số chẵn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 1 tháng 2022-03-14T11:24:44+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\text{a+b+c=2016}$
  $\text{⇔a²+b²+c²=2016²}$
  $\text{⇔a²+b²+c²+2(ab+cb+ca)=2016²}$
  $\text{⇔A=2016²-2(ab+cb+ca)}$
  $\text{Mà $\begin{cases} 2016\vdots2\\2\vdots2\end{cases}$ }$
  $\text{⇒A chia hết cho 2}$
  $\text{⇒A là số chẵn (ĐPCM)}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )