Toán Lớp 8: cho a+b+c=0 chứng minh biểu thức a^3+b^3+c^3-3abc không phụ thuộc vào biến

Question

Toán Lớp 8: cho a+b+c=0 chứng minh biểu thức a^3+b^3+c^3-3abc không phụ thuộc vào biến, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 7 ngày 2022-06-17T01:59:09+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. ———–Gửi bạn———
  Ta có : a + b + c = 0
  ⇒ a + b = -c
  ⇒ (a + b)^3 = (-c)^3
  ⇒ a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = -c^3
  ⇒ a^3 + b^3 + 3ab( a + b ) = -c^3
  ⇒ a^3 + b^3 + 3ab( -c ) = -c^3
  ⇒ a^3 + b^3 – 3abc = -c^3
  ⇒ a^3 + b^3 + c^3 = 3abc
  Nên a^3 + b^3 + c^3 – 3abc = 3abc – 3abc = 0
  Vậy giá trị của biểu thức trên không phụ thuộc vào biến
  CHÚC HỌC TỐT
  XIN HAY NHẤT NHA TUS

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )