Toán Lớp 8: Cho a.b = 3 và a + b = 4 thì a^3 + b^3 bằng: A. 9 B. 28 C. 11

Question

Toán Lớp 8: Cho a.b = 3 và a + b = 4 thì a^3 + b^3 bằng:
A. 9 B. 28 C. 11 D. 12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 20 phút 2022-06-04T17:36:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết !
  Ta có:
  a^3+b^3
  = (a+b)(a^2-ab+b^2)
  = (a+b)[(a^2+2ab+b^2)-3ab]
  = (a+b)[(a+b)^2-3ab]
  Thay a+b=4; ab= 3 vào ta có:
  = 4(4^2-3. 3)
  = 4(16-9)
  = 4. 7
  = 28
  => Chọn B
  Áp dụng: a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)
   

 2. $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$
  $a^3+b^3=4[(a^2+2ab+b^2)-3ab]$
  $a^3+b^3=4(a+b)^2-12ab$
  $a^3+b^3=4.4^2-12.3$
  $a^3+b^3=4.16-36=28$
  $→B$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )