Toán Lớp 8: Cho a + b = -2 và ab = -10. Tính giá trị biểu thức X = a^3+B=b^3

Question

Toán Lớp 8: Cho a + b = -2 và ab = -10. Tính giá trị biểu thức X = a^3+B=b^3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 2 tuần 2022-06-07T02:58:13+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết !
  Ta có:
  X= a^3+b^3
  = (a+b)(a^2-ab+b^2)
  = (a+b)[(a^2+2ab+b^2)-3ab]
  = (a+b)[(a+b)^2-3ab]
  Thay a+b=-2; ab=-10 vào ta có:
  X = -2[(-2)^2-3. (-10)]
  = -2(4+30)
  = -2. 34
  = -68
  Vậy tại a+b=-2; ab=-10 thì X=-68
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )