Toán Lớp 8: Cho ???????????? ????????á???? ABC vuông tại A. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC. Lấy E sao cho N là trung điểm của ME. a) Chứng minh BM

Question

Toán Lớp 8: Cho ???????????? ????????á???? ABC vuông tại A. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC.
Lấy E sao cho N là trung điểm của ME.
a) Chứng minh BMCE là hình bình hành.
b) AMEC là hình gì? Vì sao?
c) Trên tia đối của tia EC lấy D sao cho EC = ED. Chứng minh: AD = BC.
d) Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì thì ABDC có diện tích là AB2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 1 tuần 2022-01-13T10:04:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

     

    toan-lop-8-cho-a-abc-vuong-tai-a-goi-m-n-lan-luot-la-trung-diem-cua-ab-bc-lay-e-sao-cho-n-la-tru

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )