Toán Lớp 8: Cho A = 3×3 -2×2 + ax – a – 5 và B = x – 2. Tìm a để A⋮B Giúp mình với

Question

Toán Lớp 8: Cho A = 3×3 -2×2 + ax – a – 5 và B = x – 2. Tìm a để A⋮B
Giúp mình với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 6 tháng 2022-05-25T19:35:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $a =-11.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $A = 3x^3 -2x^2 + ax -a -5$
  $B = x-2$
  $A \ \vdots \ B \Rightarrow x=2$ là nghiệm của $A$
  $\Leftrightarrow 3.2^3 -2.2^2 + 2a – a – 5=0\\ \Leftrightarrow a +11=0\\ \Leftrightarrow a =-11.$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để 3x^3-2x^2+ax-a-5 chia hết cho x-2 thì:
  3x^3-2x^2+ax-a-5=(x-2).f(x) với f(x) là đa thức thương
  Thay x=2, ta được:
  3.2^3-2.2^2+a.2-a-5=(2-2).f(x)
  =>3.8-2.4+2a-a-5=0
  =>24-8+a-5=0
  =>a=-24+8+5
  =>a=-11
  Vậy a=-11 để 3x^3-2x^2+ax-a-5 chia hết cho x-2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )