Toán Lớp 8: cho A =(2x^2-4x+2)/(x-1)^2 khi đó? A.A=2 B.A=3 c.a>4

Question

Toán Lớp 8: cho A =(2x^2-4x+2)/(x-1)^2 khi đó?
A.A=2
B.A=3
c.a>4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 1 tháng 2022-03-19T01:56:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. đáp án : A=2
  lời giải:
  A=$\frac{2x^{2}-4x+2}{(x-1)^{2}}$  
  =$\frac{2(x^{2}-2x+1)}{x-1^{2}}$ 
  =$\frac{2(x-1)^{2}}{x-1^{2}}$ 
  =$2$

  toan-lop-8-cho-a-2-2-4-2-1-2-khi-do-a-a-2-b-a-3-c-a-4

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   A = (2x^2 – 4x + 2)/(x – 1)^2
  = [2(x^2 – 2x + 1)]/(x – 1)^2
  = [2(x – 1)^2]/(x – 1)^2
  = 2
  -> A. A = 2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )