Toán Lớp 8: Cho 5 đoạn thẳng có độ dài là a = 2; b = 3; c = 4; d = 6; m = 8.Kết luận nào sau đây là đúng? A. Hai đoạn thẳng a và b tỉ lệ với hai

Question

Toán Lớp 8: Cho 5 đoạn thẳng có độ dài là a = 2; b = 3; c = 4; d = 6; m = 8.Kết luận nào sau đây là đúng? A. Hai đoạn thẳng a và b tỉ lệ với hai đoạn thẳng c và m B. Hai đoạn thẳng a và c tỉ lệ với hai đoạn thẳng c và d C. Hai đoạn thẳng a và b tỉ lệ với hai đoạn thẳng d và m D. Hai đoạn thẳng a và b tỉ lệ với hai đoạn thẳng c và d, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 1 tháng 2022-12-19T09:57:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cho 5 đoạn thẳng có độ dài là a = 2; b = 3; c = 4; d = 6; m = 8.Kết luận nào sau đây là đúng?  
  A. Hai đoạn thẳng a và b tỉ lệ với hai đoạn thẳng c và m  
  B. Hai đoạn thẳng a và c tỉ lệ với hai đoạn thẳng c và d  
  C. Hai đoạn thẳng a và b tỉ lệ với hai đoạn thẳng d và m  
  D. Hai đoạn thẳng a và b tỉ lệ với hai đoạn thẳng c và d
  Ta có:   +, a/b=2/3

               +, c/d=4/6=2/3

            ⇒a/b=c/d

 2. Giải đáp:
  Cho 5 đoạn thẳng có độ dài là a = 2; b = 3; c = 4; d = 6; m = 8.Kết luận nào sau đây là đúng?
  A. Hai đoạn thẳng a và b tỉ lệ với hai đoạn thẳng c và m B.
  Hai đoạn thẳng a và c tỉ lệ với hai đoạn thẳng c và d
  C. Hai đoạn thẳng a và b tỉ lệ với hai đoạn thẳng d và m
  D. Hai đoạn thẳng a và b tỉ lệ với hai đoạn thẳng c và d
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:   + a/b=2/3
              + c/d=4/6=2/3
  =>a/b=c/d
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )