Toán Lớp 8: Cho `x^2−16=(x+a)(x+b)` với mọi `x` (`a,b` là các hằng số). Biết `a>b` khi đó a=…, b=…

Question

Toán Lớp 8: Cho `x^2−16=(x+a)(x+b)` với mọi `x` (`a,b` là các hằng số). Biết `a>b` khi đó a=…, b=…, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 42 phút 2022-06-15T03:07:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\\$
  Giải đáp + giải thích các bước giải :
  x^2 – 16=(x+a)(x+b)
  ->x^2-4^2=(x+a)(x+b)
  ->(x-4)(x+4)=(x+a)(x+b)
  TH1 :
  x-4=x+a,x+4=x+b
  -> a=-4,b=4
  -> Loại
  TH2 :
  x-4=x+b, x+4=x+a
  ->b=-4,a=4 (Thỏa mãn)
  Vậy a=4,b=-4
   

 2. $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} x^{2} -16\\ =( x+4)( x-4) =( x+a)( x+b) \ \\ Và\ 4 >-4\\ Do\ đó\ :\ a=4;b=-4\ ( \ tm\ a >b) \ \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )