Toán Lớp 8: cho 1 hình chữ nhật có chu vi là 320 m. Nếu tăng chiều dài thêm 10 m, tăng chiều rộng thêm 20 m thì diện tích tăng 2700 m2. Tính các cạ

Question

Toán Lớp 8: cho 1 hình chữ nhật có chu vi là 320 m. Nếu tăng chiều dài thêm 10 m, tăng chiều rộng thêm 20 m thì diện tích tăng 2700 m2. Tính các cạnh ban đầu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 8 tháng 2022-04-19T10:22:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: cho 1 hình chữ nhật có chu vi là 320 m. Nếu tăng chiều dài thêm 10 m, tăng chiều rộng thêm 20 m thì diện tích tăng 2700 m2. Tính các cạnh ban đầu

  Gọj x là CD (x là sô nguyên dương.)
  chu vj P=320 <=> 2x+2CR=320 <=>CR=160-x.
  Djện tjch lúk đầu S=x.(160-x)
  CD sau khj tăg 10m x+10
  CR sau khj tăg 20m 180-x
  Djện tjch lúk sau tăng 2700m2: x.(160-x)+2700
  ta có ptrjh (x+10)(180-x)=x.(160-x)+2700
  <=>180x-x^2+1800-10x=160x-x^2-2700
  <=>10x=900
  <=>x=90 m
  vậy CD:90 m, CR:70 m

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

 2. $#mind$

  Nửa chu vi HCN là: 320 : 2 = 160 (m)

  Gọi chiều dài HCN là: x.( x<160) (m)

  Chiều rộng HCN là: 160 – x (m)

  Diện tích HCN ban đầu là: x.(160 – x) (m2)

  Vì tăng chiều dài lên 10m , tăng chiều rộng 20m thì diện tích tăng 2700m2 nên theo bài ra ta có phương trình:

  (x + 10) . (160 – x + 20) – x . (160 – x) = 2700

  (x + 10) . (180 – x) – 160x + x2 = 2700

  170x – x2 + 1800 – 160x + x2 = 2700

  ⇔170x – x² – 160x + x² = 2700 – 1800

  10x = 900

  x = 90 (TMĐK)

  Chiều rộng của HCN là: 160 – 90 = 70(m)

  Vậy chiều dài HCN là: 90m và chiều rộng HCN là: 70m

  Xiin ctlhn+5*+cảm ơn:3

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )