Toán Lớp 8: chỉ cần giải câu b cho tqm giác ABC vuông tai A (AB

Question

Toán Lớp 8: chỉ cần giải câu b
cho tqm giác ABC vuông tai A (AB

in progress 0
Hải Ngân 2 tháng 2022-03-14T21:40:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài giải
  a) Xét tứ giác ADHE có  : ∠A = ∠D = ∠E ( = 90 )
  → Tứ giác ADHE là hình chữ nhật ( DHNB hình chữ nhật )
  → DE = AH  ( T/c đường chéo của hình chữ nhật )
  b) Theo mình thì câu b phải là chứng minh tứ giác EDHK là hình bình hành
  Ta có : DH = AE , DH // AE ( ADHE là hình chữ nhật )
  Mà AE = EK ( GT ) 
  → DH = EK (( = AE )) 
  Mà DH // AE ↔ DH // EK
  → DHKE là hình bình hành ( DHNB hình bình hành )
  ⇒ ĐPCM
  ( Bài tham khảo )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )