Toán Lớp 8: Câu 3: Phân tích đa thức 5(x+y)-x(x+y) thành nhân tử ta được A. (x+y)(5-x) B. (x+y)(5+x) C. (x-y)(x+5) D. (x-y)(x-5)

Question

Toán Lớp 8: Câu 3: Phân tích đa thức 5(x+y)-x(x+y) thành nhân tử ta được
A. (x+y)(5-x)
B. (x+y)(5+x)
C. (x-y)(x+5)
D. (x-y)(x-5), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 3 tuần 2022-06-04T13:59:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 5(x+y)-x(x+y)
  = (5-x)(x+y)
  – Đặt nhân tử chung
  VD: a . c + b . c = (a+b) . c
  => Chọn A: (x+y)(5-x)
   

 2. Câu 3:
  5(x + y) – x(x + y)
  = (5 – x)(x + y)
  => Chọn A 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )