Toán Lớp 8: Câu 25 Quy đồng mẫu thức của các phân thức x phần 1-x ,1 phần x+1 ta được:

Question

Toán Lớp 8: Câu 25 Quy đồng mẫu thức của các phân thức x phần 1-x ,1 phần x+1 ta được:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 4 tuần 2022-04-13T03:35:55+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
     x/(1-x)+1/(x+1)=x*(1+x)/(1-x)*(1+x)+1*(1-x)/(1-x)*(1+x)=x*(1+x)+1*(1-x)/(1-x)*(1+x)
    =x+x^2+1-x/(1-x)*(1+x)= X^2+1/(1-x)*(1+x)=x^2+1/1-x^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )