Toán Lớp 8: Câu 22. Khẳng định nào sau đây là sai: A. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình chữ nhật. B. T

Question

Toán Lớp 8: Câu 22. Khẳng định nào sau đây là sai:
A. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình chữ nhật.
B. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
C. Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
D. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
Câu 23. Khẳng định nào sau đây là sai:
A. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.
B. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau và bằng nhau là hình thoi.
C. Hình bình hành có đường chéo là phân giác của một góc là hình thoi.
D. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
Câu 24. Hình thoi không có tính chất nào dưới đây?
A. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
B. Hai đường chéo là phân giác của các góc của hình thoi.
C. Hai đường chéo bằng nhau.
D. Hai đường chéo vuông góc với nhau.
Câu 25. Khẳng định nào sau đây là sai:
A. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.
B. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.
C. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.
D. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 31 phút 2022-06-15T04:27:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 22. 
  A. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình chữ nhật
  Câu 23.
  B. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau và bằng nhau là hình thoi.
  Câu 24.
  . B. Hai đường chéo là phân giác của các góc của hình thoi.
  Câu 25.
  A. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.

 2. A. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình chữ nhật B. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật
  C Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật
  DHình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật
  Câu 2
  A. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.
  B. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau và bằng nhau là hình thoi.
  C. Hình bình hành có đường chéo là phân giác của một góc là hình thoi.
  D. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
  Câu 3
  A. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
  . B. Hai đường chéo là phân giác của các góc của hình thoi.
  C. Hai đường chéo bằng nhau
  . D. Hai đường chéo vuông góc với nhau.
  Câu 4
  A. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.
  B. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành
  . C. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông
  . D. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )