Toán Lớp 8: Câu 2: (x – y)2 bằng: A. x2 + y2 B. (y – x)2 C. y2 – x2 D. x2 – y2

Question

Toán Lớp 8: Câu 2: (x – y)2 bằng:
A. x2 + y2
B. (y – x)2
C. y2 – x2
D. x2 – y2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 59 phút 2022-06-04T16:04:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 2:
  (x-y)^2
  = (x-y)(x-y)
  = x(x-y) – y(x-y)
  = x^2 – xy – xy + y^2
  = x^2 – 2xy + y^2
  = y^2 – 2xy + x^2
  = y^2 – 2.x.y + x^2
  = (y-x)^2
  => B. (y-x)^2

 2. (x – y)^2
  = (y – x)^2
  => B
  GT:
  (A – B)^2 = (B – A)^2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )