Toán Lớp 8: Câu 16. (0,5 điểm) Tim giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: A = 9×2 – 6x + 2021. %3D

Question

Toán Lớp 8: Câu 16. (0,5 điểm) Tim giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: A = 9×2 – 6x + 2021.
%3D, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 1 tháng 2022-03-19T00:50:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$

  A=9x^2-6x+2021

  =9x^2-6x+1+2020

  =(3x-1)^2+2020 \ge 2020

  Dấu $”=”$ xảy ra khi (3x-1)^2=0

  <=>3x-1=0

  <=>3x=1

  <=>x=1/3

  Vậy $min_{A}=2020$ khi x=1/3

 2. A=9x^2+6x+2021

  =(3x)^2 + 6x+1+2020

  =(3x+1)^2 +2020

  Ta có: (3x+1)^2≥0∀x

  =>(3x+1)^2+2020≥2020∀x

  Dấu “=” xảy ra khi :

  3x+1=0

  =>3x=-1

  =>x=-1/3

  Vậy GTNN của A=2020⇔x=-1/3

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )