Toán Lớp 8: Câu 13(1điểm): Tính nhanh giá trị các biểu thức sau a) 1562 – 112. 156 + 562 b) x2 – 2xy – 4z2 + y2 tại x = 6; y = – 4; z = 45 Câu 14(

Question

Toán Lớp 8: Câu 13(1điểm): Tính nhanh giá trị các biểu thức sau
a) 1562 – 112. 156 + 562
b) x2 – 2xy – 4z2 + y2 tại x = 6; y = – 4; z = 45
Câu 14(1,5điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử
a) x2 – y2 – 5x + 5y
b) x2 –4x -12
giúp mình với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 1 tuần 2022-04-14T01:26:58+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. câu 13 
  b. $x^{2}$ -2xy-4$z^{2}$ +$y^{2}$ =$x^{2}$ -2xy+$y^{2}$-4$z^{2}$
  =$(x-y)^{2}$-4$z^{2}$=[(x-y)-2z][(x-y)+2z]
  thay x=6; y = – 4; z = 45 vào đa thức [(x-y)-2z][(x-y)+2z]
  có {[(6-(-4)]-2.45}{[(6-(-4)]+2.45}=100.(-80)=-8000
  câu 14 
  a.$x^{2}$ -$y^{2}$ -5x+5y=-(y-x)(y+x-5)
  b.$x^{2}$ -4x-12=(x-6)(x+2)
  xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )