Toán Lớp 8: Câu 1: Rút gọn biểu thức x^3 – 3x^2 + 3x – 1 được kết quả nào sau đây ? A. x^2 – 3x -1 B. x^2 + 3x -1 C. x^2 – 2x – 1 D. x^2

Question

Toán Lớp 8: Câu 1: Rút gọn biểu thức x^3 – 3x^2 + 3x – 1 được kết quả nào sau đây ?
A. x^2 – 3x -1 B. x^2 + 3x -1 C. x^2 – 2x – 1 D. x^2 – 2x +1
Câu 2 : Điều kiện xác định của phân thức x -1 / x-y là ?
A. x ≠ y B. x ≠ -y C. x ≠ 1 D. x ≠ 0 ; y ≠ 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 3 tháng 2022-02-18T10:00:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $x^3-3x^2+3x-1$

  $=x^3-3.x^2.1+3.1^2.x-1$

  $=(x-1)^3$

  Giải đáp cần chọn là: $(x-1)^3$

  Câu $2:$

  Phân thức xác định khi:

  $x-y \neq 0$

  $⇒x \neq y$

  Vậy $x\neq y$ thì phân thức xác định

  $⇒$ $A$

 2. Câu 1 : 

  x^3 – 3x^2 + 3x – 1
  =x^2−3.x^2.1+3.1^2.x−1
  =(x−1)^3

   Câu 2 : A

  ĐKXĐ:x-y ne 0

  <=>x ne y

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )