Toán Lớp 8: Câu 1. Khai tiển biểu thức x3-8×3 ta được kết quả là: A. (x-2y)3 B. x3-2y3

Question

Toán Lớp 8: Câu 1. Khai tiển biểu thức x3-8×3 ta được kết quả là:
A. (x-2y)3 B. x3-2y3
C. (x-2y)(x2+2xy+4y2) D. x3-6x2y + 12xy2-8y3
Câu 2. Kết quả phép tính -x2(3-2x)là:
A. 3×2-2×3 B.2×3-3×2 C.-3×3+2×2 D.-4×2
Câu 3. Để 4y2-12y +Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 1trở thành một hằng đảng thức. Giá trị trong ô vuông là:
A. 6 B. 9 C. – 9 D. Một kết quả khác
Các bạn giúp mik với plss!!
Cảm ơn nhìu lần :<, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 6 tháng 2022-06-20T04:35:11+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    Câu 1. Khai tiển biểu thức x3-8×3 ta được kết quả là: C. (x-2y)(x2+2xy+4y2)
    Câu 2. Kết quả phép tính -x2(3-2x)là: B.2×3-3×2
    câu 3. Để 4y2-12y +Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 có đáp án năm 2021 Đề 1trở thành một hằng đảng thức. Giá trị trong ô vuông là: B. 9
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )