Toán Lớp 8: Các KĐ sau đây là đúng hay sai ? Nếu sai thì vì sao? 1 : Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là htc. + Hình thang có hai cạnh bên song

Question

Toán Lớp 8: Các KĐ sau đây là đúng hay sai ? Nếu sai thì vì sao?
1 : Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là htc.
+ Hình thang có hai cạnh bên song song là hbh.
2 : Tứ giác có các cạnh bằng nhau là hbh.
3 : Tứ giác có các góc bằng nhau là hình hbh.
+ Tứ giác có các đường chéo bằng nhau là hbh
4 : Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hbh.
Giúp mk nha . Mk sẽ vote đủ cho :)), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 26 phút 2022-06-15T02:09:43+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   1.
  – Theo dấu hiệu nhận biết hình thang cân, hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân
  => Ý a câu 1 sai
  – Theo dấu hiệu nhận biết hình bình hành, hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành.
  => Ý b câu 1 đúng
  2
  Theo dấu hiệu nhận biết hình bình hành, tứ giác có các cạnh bằng nhau là hình bình hành
  => Đúng
  3.
  – Theo dấu hiệu nhận biết hình bình hành, tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành, tứ giác có các đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành
  => Ý a, b câu 3 đều sai
  4.
  – Theo dấu hiệu nhận biết hình bình hành, tứ giác có các đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành
  => Đúng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )