Toán Lớp 8: C=4x-x^2+3 D=2x_2x^2-5 Tìm GTNN hoặc GTLN

Question

Toán Lớp 8: C=4x-x^2+3
D=2x_2x^2-5
Tìm GTNN hoặc GTLN, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 2 tháng 2022-12-15T18:53:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   C=4x-x^2 + 3 = -(x^2 -4x + 4)+7 = -(x-2)^2 +7 <= 7 ∀x
  Dấu = xảy ra: <=> x=2
  D=2x – 2x^2 – 5 = -2(x^2 – x + 1/4) – 9/2 = -2(x-1/2)^2 – 9/2 <= -9/2 ∀x
  Dấu = xảy ra: <=> x=1/2

 2. C=4x-x^2+3
  C=-x^2+4x+3
  C=-(x^2-4x-3)
  C=-(x^2-2.x.2+2^2-7)
  C=-(x-2)^2+7<=7
  Dấu = xảy ra
  <=>x-2=0
  <=>x=2
  Vậy maxC=7 khi x=2
  D=2x-2x^2-5
  D=-2x^2+2x-5
  D=-(2x^2-2x+5)
  D=-2(x^2-x+5/2)
  D=-2[x^2-2.x.(1)/2+(1/2)^2+9/4]
  D=-2(x-1/2)^2-9/2<=-9/2
  Dấu = xảy ra
  <=>x-1/2=0
  <=>x=1/2
  Vậy maxD=-9/2 khi x=1/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )